Prax pre univerzity, riešenia pre firmy — Tretí raz úspešne

utorok, 27. apríl 2021
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 prepojil 21 firiem a 6 fakúlt slovenských univerzít s výsledkom viac ako stovky konkrétnych návrhov na spoluprácu a zároveň navzájom prepojil i niektoré zúčastnené firmy.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) získava pre Slovensko investície s vyššou pridanou hodnotou. Bariéru pri ich získavaní však predstavuje slabá dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Zručnosti absolventov univerzít často neodrážajú reálne potreby pracovného trhu. SARIO preto už od roku 2019 realizuje projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. Jeho cieľom je prepájať univerzity s firmami s cieľom zvýšiť inovatívnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky.
 
Podľa autorky a koordinátorky projektu Alexandry Gačevičovej „jedným z dôvodov, prečo univerzity a firmy nespolupracujú, je skutočnosť, že nemajú vytvorený ekosystém na takúto spoluprácu. Univerzity a firmy pri svojich činnostiach prirodzene do kontaktu neprichádzajú a často nemajú kapacitu a expertízu na to, aby spoluprácu zastrašovali samostatne. Práve preto je pre ne náš matchmakingový nástroj dôležitý.“
 
Agentúra SARIO aj tento rok opäť využila svoje kontakty na slovenské podnikateľské subjekty a spustila tretie kolo  projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. Firmy dostali možnosť predkladať témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú riešiť, navrhnúť oblasti pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultami, ako aj ponúkať stáže študentom slovenských univerzít.
 
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 prepojil 21 firiem a 6 fakúlt slovenských univerzít. Jeho výsledkom je viac ako sto konkrétnych návrhov na spoluprácu. Významnou pridanou hodnotou tohto projektu bolo, že navyše k prepojeniam a nadviazaniu spolupráce firiem s univerzitami prišlo i k nadviazaniu spolupráce medzi firmami — inovatívny slovenský  startup AgeVolt, ktorý vyvinul unikátny nabíjací systém pre elektromobily, prepojený na energomanažment budov s ambíciou zjednodušiť a skvalitniť prechod na elektromobilitu. Startup predstavil svoje aktivity jednotlivým fakultám univerzít a navyše si na základe tohto projektu našiel partnerov medzi etablovanými medzinárodne pôsobiacimi firmami.
 
Ivan Lindovský, spoluzakladateľ začínajúceho slovenského e-mobility startupu AgeVolt je veľmi rád, „že môžeme byť súčasťou skvelých projektov so študentami v kooperácii s univerzitami na Slovensku, ako je Prax pre univerzity, riešenia pre firmy. V dnešnej dobe je potrebné podporovať mladé talenty a otvoriť im dvere do sveta v čo najskoršom veku, aby získali skúsenosti z pracovného prostredia čím skôr, ktoré im môžu následne po škole výrazne pomôcť. Ako čerešničku na torte považujeme fakt, že sa nám podarilo vytvoriť spojenie s firmou Jaguar Land Rover a firmou Proma, kde sa nachádzame vo fáze diskusií o potenciálnej spolupráci.“ 
 
Skúsenosti s týmto projektom má i významná slovenská firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva, ktorá sa predstavila univerzitám, ale zároveň sa prepojila na slovenský startup. „Pre skupinu PROMA a jej projekty je momentálne najdôležitejšia odpoveď na otázku, ako energiu efektívne ukladať a následne používať. Prezentované aktivity a riešenia slovenského startupu AgeVolt v oblasti energomanažmentu by mohli byť zaujímavé pre našu dcérsku PROMA ENERGY, ktorú sme prepojili na základe projektu SARIO Prax pre univerzity, riešenia pre firmy s týmto startupom,“ potvrdil Ján Majerský, generálny riaditeľ Proma s.r.o., ktorý prezentoval aktivity tejto skupiny v rámci projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0.
 
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO zdôraznil, že  „spolupráca vysokých škôl s praxou je jedným z pilierov vyspelej vedomostnej ekonomiky, pričom Slovensko, bohužiaľ, v štatistikách zaostáva. Napriek prevládajúcemu názoru, že pre vysoké školy a firmy  je spolupráca zložitá,  sa my stretávame každoročne s veľkým záujmom firiem aj fakúlt o tento náš projekt a veríme, že tým prispievame ku skvalitňovaniu slovenskej pracovnej sily a zároveň i rozvoju slovenských firiem a etablovaných investícií.”
 
Už 25. mája 2021 sa o projekte Prax pre univerzity, riešenia pre firmy budete môcť dozvedieť viac v rámci diskusného panelu Spolupráca univerzít s priemyslom, ako zdroj inovácií počas podujatia Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE, ktorá ponúkne možnosť slovenským firmám si prostredníctvom vopred pripravených online stretnutí nájsť nových obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia.