Prax pre univerzity, riešenia pre firmy zahajuje piaty ročník

streda, 05. október 2022
Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy agentúry SARIO už štyri roky prepája firmy, akademické a výskumné, s cieľom podpory vedy, výskumu a inovácií cez spájanie teórie s praxou a aktuálne zahajuje už piaty ročník tohto projektu.
 
Výsledky predchádzajúceho, 4. ročníka projektu, zaznamenali významné nárasty v počte zapojených firiem (80) z rôznych odvetví a deviatich akademických a vedeckých inštitúcií naprieč Slovenskom s vytvorením desiatok návrhov na spoluprácu, ktoré vznikli z kooperačných podujatí a networkingu.
 
Priebežne organizujeme aj priame online B2B rokovania, či ad hoc prepojenia - aktuálne v septembri prebehli viaceré, napríklad online rokovania medzi vedením Fakulty podnikového manažmentu EUBA  so spoločnosťami Tesco, Saltpax, Fumbi, Enviral a Slovenské elektrárne, či priame prepojenia Ekonomická fakulta UMB a Huawei Technologies , prepojenie Strojníckej fakulty STU a spoločnosťami Panza Robotics a R&D MOLD MACHINING s. r. o., ako aj prepojenie spoločnosti Lunys s Technickou fakultou SPU v Nitre pri riešení diplomovej práce na tému Využitie odpadu z agrorezortu ako druhotnej suroviny.
 
Projekt sme preniesli aj do online platformy Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorá združuje a interaktívne prepája cieľové skupiny „študenti-univerzity-výskumníci-firmy“. Umožňuje priamu komunikáciu medzi zaregistrovanými členmi, ktorých je na platforme už vyše 840.
 
Prvé spolupráce vytvorené cez platformu:
Fakulta managementu Univerzity Komenského začala prostredníctvom platformy komunikovať so spoločnosťami RVmagnetics, Gastro Haal, Merchant, Vitachem Natural Solutions, Nuttery, Spanner, Nemak Slovakia, MASAM o možnostiach vzájomnej spolupráce.
 
Neváhajte a zapojte svoju firmu do aktuálne pripravovaného ročníka.

Registrácia do projektu
 
Registrácia do platformy

Kontakt: 
Barbora Szepeova, E:barbora.szepeova@sario.sk, T: +421484152304

Podujatia 4. ročníka:
  • 25. marca 2022 matchmakingové podujatie na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v Žiline - 6 spoločností /33 návrhov na spoluprácu
  • 5. apríla 2022 matchmakingové podujatie Stavebnej fakulty TUKE v Košiciach9 spoločností / 38 návrhov na spoluprácu)
  • 11. apríla 2022 matchmaking Fakulty biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre – 14 spoločností / 80 ponúk na spoluprácu
  • 22. apríla 2022 matchmaking Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave –32 spoločností / 203 návrhov na spoluprácu
  • 26. apríla 2022 matchmaking Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 9 spoločností/ 80 návrhov na spoluprácu
  • 28. apríla 2022 II. online kolo podujatia Stavebnej fakultu TUKE v Košiciach – 5 spoločností / 12 návrhov na spoluprácu
  • 29. apríla 2022 matchmakingové podujatie Slovenskej akadémie vied v Bratislave –12 spoločností / 82 návrhov na spoluprácu
  • 3. mája 2022 matchmakingové podujatie Fakulty podnikového manažmentu EUBA v Bratislave – 21 spoločností /178 návrhov na spoluprácu
  • V rámci Týždňa vedy a techniky (7. - 11. novembra 2022) plánujeme matchmakingové podujatie Technickej fakulty TUZVO vo Zvolene