SARIO na MidV4est Investment Forum

štvrtok, 24. jún 2021
Pri príležitosti 30. výročia založenia zoskupenia Vyšehradskej skupiny (V4) sa dňa 17. júna 2021 konala online konferencia s názvom MidV4est Investment Forum.
Hlavným organizátorom podujatia boli predstavitelia aktuálne predsedajúceho Poľska - Generálny konzulát Poľska v Chicagu a Poľská investičná a obchodná agentúra (PAIH). Medzi spoluorganizátormi bola aj agentúra SARIO a Generálny konzulát SR v New Yorku.
Cieľom podujatia MidV4est Investment Forum bolo okrem priblíženia spoločných úspechov za uplynulých 30 rokov taktiež predstavenie potenciálu krajín V4 ako vhodných investičných destinácií.

Agentúru SARIO zastúpila konzultantka Odboru investičných projektov Simona Jurkovičová, ktorá mala možnosť odprezentovať Slovensko v rámci panelu s názvom Technology and Innovation.
Videozáznam : 

Jej prezentácia priblížila účastníkom inovatívny potenciál Slovenska predstavením vysoko-perspektívnych a rýchlo sa rozvíjajúcich sektorov akými sú vesmírny a letecký sektor, sektor medicínskych technológií či inovatívnej mobility, ale aj úspešných príbehov z oblasti informačných a komunikačných technológií a e-mobility.
 
Podujatie, zložené z troch panelových diskusií, prilákalo pozornosť viac ako 110 registrovaných účastníkov, z ktorých najväčšiu časť tvorili prevažne zástupcovia spoločností, ekonomických organizácií a obchodných komôr z regiónu Midwest.