SARIO pomáha rozvíjať spoluprácu s nemeckými partnermi vo vesmírnom sektore

piatok, 19. jún 2020
Slovenské firmy a výskumné inštitúcie pôsobiace vo vesmírnej oblasti mali možnosť predstaviť svoje aktivity nemeckým partnerom a identifikovať možnosti ďalšej spolupráce.

Aj napriek zrušeniu tohtoročného medzinárodného podujatia ILA v Berlíne sa podarilo zorganizovať plánované stretnutie medzi Nemeckým strediskom pre letectvo a kozmonautiku (DLR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Online podujatia German-Slovak Space Industry e-Meeting sa okrem predstaviteľov DLR a Nemeckej asociácie leteckého a vesmírneho priemyslu BDLI zúčastnili taktiež zástupcovia šiestich slovenských spoločnosti a dvoch výskumných inštitúcií, ktoré sú do tohto sektora aktívne zapojené.

Na úvod sa účastníkom prihovoril zástupca generálneho riaditeľa agentúry SARIO a vedúci Oddelenia investičných projektov Dominik Susa. Vyzdvihol, že dané online stretnutie je ďalším krokom k posilneniu spolupráce medzi DLR a SARIO, ktorá bola odštartovaná rokovaním na minuloročnom podujatí IAC vo Washingtone. Srdečne tiež pozval všetkých účastníkov na druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day, ktorý sa uskutoční 10. septembra v Košiciach.

Aktivity DLR predstavila ako prvá vystupujúca Ayilin Kilic, regionálna manažérka pre severnú a východnú Európu. Nemecké stredisko pre letectvo a kozmonautiku sa s takmer 9 000 zamestnancami a 27 lokalitami naprieč Nemeckom, sústreďuje okrem vesmírneho sektora aj na ďalšie oblasti, ako napríklad letectvo, energetika, doprava, bezpečnosť a digitalizácia.

Po všeobecnom predstavení centra sa slova ujal Dr. Rolf-Dieter Fischer, ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia technologického marketingu. V rámci svojho vystúpenia priblížil najmä rôzne mechanizmy podpory a komercializácie startupov a inovatívnych projektov. V rámci spomenutých šiestich kľúčových oblastí výskumu a vývoja tak DLR v Nemecku pôsobí ako jeden most medzi výskumnou sférou a trhom.

Pobočku DLR v bavorskom Oberpfaffenhofene, konkrétne jej vesmírny výskum a vývoj, bližšie predstavil Robert Klarner, koordinátor oddelenia technologického marketingu. Na ploche viac ako 24 hektárov sa tu nachádza 11 výskumných inštitúcií a zariadení, ktoré zamestnávajú približne 1 800 pracovníkov. Zároveň sa v komplexe nachádza viacero spin-offov a technologických firiem, ktoré s DLR úzko spolupracujú. V rámci svojej prezentácie sa venoval množstvu inšpiratívnych projektov centra v oblastiach, ako je pozorovanie Zeme, satelitná komunikácia a navigácia, ale aj vesmírne systémy a robotika.

Druhá časť stretnutia bola venovaná predstaveniu vesmírneho sektora na Slovensku. Úvodný prehľad tohto rýchlo sa rozvíjajúceho sektora v prostredí Slovenska predstavil Michal Brichta, tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO. Agentúra SARIO aktívne napomáha slovenským spoločnostiam preniknúť do tohto sektora a plní úlohu partnera pri prepájaní lokálnych spoločností so zahraničnými partnermi.

Finálna časť stretnutia bola venovaná predstaveniu šiestich slovenských firiem a dvoch výskumných inštitúcií pôsobiacich v sektore. Príležitosť predstaviť sa využili Spacemanic (Jakub Kapuš – vývoj a výroba malých satelitov a satelitných komponentov), 3IPK (Juraj Zámečník – digitálne riešenia v oblasti dodávateľského reťazca, údržby a manažérskych procesov pre letecký, automobilový a vesmírny sektor), Insolutions (Jakub Lajmon - vývoj a testovanie softvérových riešení, služby spojené s pozemnými stanicami), There Geospatial Analytics (Daniel Levársky – riešenia geopriestorových analýz s využitím AI), Touch4IT (Lukáš Láni – vývoj softvérových riešení pre prácu so satelitnými dátami), RoboTech Vision (Matej Poliaček – vývoj produktov v oblasti robotiky, AI, riadiacej elektroniky), a taktiež Ústav experimentálnej fyziky SAV (Šimona Mackovjak – vývoj vesmírneho hardvéru a rôzne oblasti vesmírneho výskumu) a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (Jiří Šilha – sledovanie vesmírneho odpadu, monitorovanie meteoroidov).