Schválená pomoc cestovným kanceláriám a ich klientom v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou COVID–19

štvrtok, 21. máj 2020
Parlament schválil novelu zákona o zájazdoch, ktorá umožní cestovným kanceláriám ponúknuť klientom odloženie zájazdu. Cestovné kancelárie tak majú možnosť dohodnúť sa s klientmi na odklade  zájazdu, resp. na náhradnom termíne do 31. augusta 2021. 

Cestovná kancelária má právo navrhnúť klientovi zmenu pôvodne dohodnutej zmluvy a zašle mu oznámenie o tejto zmene. Klient má 14 dní na to, aby sa dohodol s cestovnou kanceláriou na zmenených parametroch zájazdu.

Ak by sa cestovná kancelária s klientom nedokázala dohodnúť na zmene zájazdu do konca augusta 2021, bude následne musieť klientovi do dvoch týždňov (teda do 14. septembra 2021) vrátiť peniaze, ktoré dovtedy za dovolenku zaplatil — bez ohľadu na to, či išlo o zálohu alebo o plnú sumu.  

Ministerstvo hospodárstva SR,  ako navrhovateľ zákona, zároveň definovalo skupiny osôb, ktoré môžu požiadať o okamžité vyplatenie peňazí za zájazd. Do tohto zoznamu patria klienti cestovných kancelárií, ktorí po 13. marci tohto roka v súvislosti s pandémiou COVID–19 prišli o zamestnanie, podnikatelia a živnostníci, ktorí boli nútení uzavrieť svoje prevádzky alebo ich podnikanie podstatne utrpelo v dôsledku krízy spojenej s pandémiou.

Výnimka sa bude týkať aj osamelých rodičov, ktorí čerpali tzv. karanténne OČR, tehotných matiek a seniorov vo veku nad 65 rokov .Tieto skupiny majú tiež právo na vrátenie peňazí do 14 dní.