Sektorová diverzifikácia ako cesta k rastu

pondelok, 28. december 2020
Sektorová diverzifikácia ako cesta k technologickému rastu a väčšej stabilite slovenských firiem.
 
Kríza často núti ľudí rozmýšľať inak, je podnetom pre zmeny, ktoré by za štandardných okolností trvali dlhšie, prípadne by vôbec nenastali. Platí to rovnako aj v biznisovom svete, kde krízové situácie spôsobujú firmám problémy, ale vedia tiež vytvoriť nové príležitosti. Jedným zo spôsobov, ako sa adaptovať na meniacu sa situáciu, je napríklad aj preskúmať možnosti uplatnenia spoločnosti v nových technologických oblastiach.
 
Práve na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym high-tech oblastiam s výrazným potenciálom rastu, sú zamerané diverzifikačné služby SARIO. Pomáhajú firmám zužitkovať svoje predchádzajúce skúsenosti a technologický potenciál, ako aj nájsť nových obchodných a technologických partnerov na Slovensku a v zahraničí.
 
Diverzifikačné služby sú aktuálne zamerané na vesmírny a letecký priemysel, inovatívnu mobilitu a zdravotnícke technológie.

Sú to sektory s vysokou pridanou hodnotou, v ktorých sa vďaka ich súčasnému rýchlemu technologickému rozvoju neustále otvárajú nové a nové príležitosti. Zároveň sú to sektory, pre ktoré má množstvo slovenských firiem výborné technologické predpoklady. Ponúkajú uplatnenie predovšetkým pre spoločnosti pôsobiace v oblasti precízneho strojárstva, vývoja progresívnych materiálov, robotiky a priemyslu 4.0, či elektrotechniky. Navyše, každý z nich v súčasnosti závisí aj od IT riešení najrôznejšieho druhu. Tento vysoký potenciál prieniku potvrdzuje aj fakt, že v každom z nich na Slovensku pôsobí hneď niekoľko spoločností, ktoré pôvodne začali svoje podnikanie v iných sektoroch. A nové dnes pribúdajú aj vďaka aktivitám SARIO.
Všetky tieto sektory sú technologicky prierezové, vďaka čomu sa v nich spoločnosti vedia zamerať na širokú škálu domén – od mechatronických satelitných komponentov a aplikácií využívajúcich satelitné dáta na Zemi, cez komponenty lietadiel a inovatívne komunikačné systémy, až po medicínsku elektroniku a diagnostický softvér využívajúci umelú inteligenciu.
 
Budovanie medzinárodných partnerstiev je kľúčové


 
Udalosťou roka v rámci diverzifikačných služieb bol bezpochyby druhý ročník Slovak Space Tech Day, ktorý sa konal v septembri online formou spolu s pilotným ročníkom Slovak Aviation Industry Day. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 130 registrovaných účastníkov z vyše 20 krajín sveta, ktorých prilákal bohatý odborný program plný zvučných mien európskeho a svetového formátu.
 
William Carbone, jeden z vystupujúcich a zástupca hlavného partnera podujatia spoločnosti IBM, nazval akciu „kľúčovou v budovaní nových medzinárodných partnerstiev v rámci vesmírneho sektora na regionálnej aj globálnej úrovni.“
 
Budúcnosť je v inováciách aj digitalizácii
 
Napriek svojej rôznorodosti majú tieto sektory viacero spoločných čŕt, na ktoré pravidelne upozorňovali firmy a experti participujúci na podujatiach. Jednou z nich je potreba inovovať a rozširovať sektorové portfólio firiem s cieľom zvýšenia ich odolnosti voči budúcim možným trhovým zmenám a krízam. Diverzifikácia smerom k vysokotechnologickým sektorom vie zároveň pomôcť zvýšiť technologickú vyspelosť celej firmy. A v neposlednom rade, takáto aktivita môže taktiež firme pomôcť dostať sa do hľadáčika silných zahraničných partnerov a zvýšiť aj jej príťažlivosť na trhu práce.
 
Keďže rok 2020 neprial klasickým podujatiam, aj väčšina ostatných aktivít v rámci danej agendy prebiehala online. Celkovo bolo zorganizovaných 7 diverzifikačných webinárov, ktoré prilákali pozornosť viac ako 300 účastníkov.
 
Popri vlastných podujatiach SARIO bol slovenský technologický potenciál v týchto perspektívnych oblastiach predstavený aj na viacerých zahraničných platformách vrátane 71st International Astronautical Congress, MeetTaipei, Korea Space Forum, a taktiež na pôde OSN.
-----

Aktivity boli zrealizované v rámci Diverzifikačných služieb,  v rámci ktorých sa SARIO zameriava na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu. Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk