Slovak Ningbo Online Matchmaking Forum

pondelok, 09. november 2020
Dňa 6. novembra 2020 agentúra SARIO v spolupráci s Ningbo Municipal People’s Government a Trade Development Bureau zorganizovali podujatie hybridného typu – Slovak Ningbo Online Matchmaking Forum. Bolo to prvé podujatie tohto druhu, ktoré sa konalo naživo v Číne a rečníci zo Slovenska spolu so slovenskými spoločnosťami sa pripájali online vďaka platforme ZOOM.

Podujatie bolo rozdelené na dve časti, oficiálne príhovory a B2B stretnutia a bolo otvorené Vysokým úradníkom pánom Li Guanding z Ningbo Municipal People’s Government, ktorý vyzdvihol kooperáciu v rámci Belt and Road medzi Sloveskom a Čínou ako aj dôležitosť tohto podujatia v tomto neľahkom období.
Nasledoval príspevok generálneho riaditeľa Trade Development Bureau ,pána Wu Zhengping, ktorý bol rád, že Slovensko ako také spolu so slovenskými spoločnosťami prejavujú záujem o spoluprácu v ekonomických a obchodných oblastiach a pripojili sa práve dnes, aby mohli stretnúť svojich budúcich obchodných partnerov.
Riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO Egon Zorád vo svojom príhovore poďakoval za spoluprácu na podujatí a zdôraznil dôležitosť takéhoto typu udalostí nie len v čase pandémie, ale i do budúca. Vyjadril dôveru v spoluprácu agentúry SARIO a mesta NINGBO, ktorá sa už vďaka minulým rokom stala úspešnou tradíciou.
Oficiálnu časť podujatia ukončil príhovor Generálnej konzulky, Ivany Vala Magátovej, ktorý potvrdil veľmi dobrú spoluprácu inštitúcií priamo v teritóriu ako aj výbornú prípravu podujatia na mieste. Jej slová o obchodnej spolupráci nielen minulej ale najmä tej budúcej skvelo zakončili oficiálnu časť eventu.

B2B rokovania boli odštartované krátkou prezentáciou všetkých zúčastnených slovenských spoločností, ktorú prezentovala konzultantka Odboru zahraničného obchodu SARIO, Michaela Slimáková.
Zo slovenskej strany sa podujatia zúčastnilo 10 spoločností  z potravinárskeho sektoru,  z IT sektoru a špeciálnej prepravy, ktorým organizátori zorganizovali B2B stretnutia so zástupcami 21 čínskych spoločností, ktoré prejavili záujem o spoluprácu. Počas druhej časti podujatia sa uskutočnilo 37 B2B rokovaní.

Podujatie prinieslo opätovne nový vietor do plachiet dlhodobej spolupráce medzi agentúrou SARIO a mestom NINGBO a ako potvrdili aj rečníci počas svojich príspevkov, záujem o prehlbovanie vzájomnej spolupráce je veľmi veľký a preto sa jej budeme venovať i do budúcna.