Slovenské firmy na zahraničných veľtrhoch aj s podporou štátu

utorok, 12. apríl 2022

Národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov umožňuje slovenským firmám prezentáciu v zahraničí.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s podporou Ministerstva hospodárstva SR organizuje od septembra 2017 v rámci tohto národného projektu národné expozície Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách.
 
Na prezentáciu slovenských firiem s exportným potenciálom agentúra SARIO doteraz zorganizovala 42 národných stánkov SR na veľtrhoch vo svete, na ktorých sa zúčastnilo 324 slovenských vystavovateľov. Vystavovatelia majú v rámci účasti v národných stánkoch hradené všetky náklady spojené s prenájmom plochy, výstavbou a zariadením stánku, registračné poplatky, ako aj prepravu exponátov a propagačných materiálov.
 
SARIO „pomáha slovenským firmám presadiť sa v zahraničí. V rámci našich služieb otvárame firmám dvere k potenciálnym zahraničným zákazníkom a k novým kontraktom. Snažíme sa prezentovať firmy s  exportným potenciálom, ktoré sú niečím unikátne a majú šancu uspieť na globálnom trhu“. Slová Róberta Šimončiča, generálneho riaditeľa agentúry SARIO potvrdzuje skúsenosť slovenskej spoločnosti W rent, ktorá bola v minulom roku súčasťou národného stánku na veľtrhu FACHPACK v Nemecku. Podľa riaditeľa firmy Milana Lednického sa na tomto veľtrhu firmepodarilo nájsť obchodných partnerov pre pôsobenie na trhoch Estónska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Rumunska, veľmi sľubne sa nám rozbehol predaj do Maďarska a obrovským prínosom bola dohoda s francúzskym partnerom a dostali sme tak náš náš produkt do jeho katalógu pre región CZ/SK/PL.“
 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja majú aj v roku 2022 šancu byť súčasťou národných stánkov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch v zahraničí, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.
 
Harmonogram veľtrhov a výstav v zahraničí v roku 2022  
 
SARIO – spájame Vás so svetom biznisu