Slovensko na International Electric Vehicle Symposium & Exhibition 2022 v Nórsku

piatok, 17. jún 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 11. – 15. júna 2022 pripravila pre osem slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na medzinárodnom veľtrhu elektromobility International Electric Vehicle Symposium & Exhibition 2022 (EVS) v Osle.

Electric Vehicle Symposium je tradičné svetové sympózium/fórum/veľtrh elektrických vozidiel ako aj popredné medzinárodné podujatie, ktoré sa zaoberá všetkými otázkami elektromobility. Za 50 rokov sa EVS rozrástlo a vyvinulo na podujatie, ktoré je akademické, s viac ako 500 dokumentmi, ktoré boli otázkou diskusie, a zároveň obchodne orientované s niekoľkými tisíckami štvorcových metrov výstavného priestoru.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 8 slovenských spoločností: AgeVolt j.s.a., Bikere s.r.o., Ecobat FCR, FOMO s.r.o., SEAK s.r.o., Vietor s.r.o., Voltia Automotive s.r.o. a VS Elektorservis, s.r.o. Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazali obchodné kontakty.

Cieľom účasti slovenských malých a stredných podnikov na expozícii EVS 2022 bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty s cieľom exportu svojich výrobkov a služieb do zahraničia.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu EVS 2022 podporili svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Roman Bužek a ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Osle Alexandra Dubas, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali so zástupcami  zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania na nórskom trhu.

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022 je dostupný na tomto linku.