Slovensko na veľtrhu ELEKTRO Moskva 2021

pondelok, 14. jún 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v termíne 07. – 10. júna 2021 pripravila pre osem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na 29. ročníku medzinárodného elektrotechnického veľtrhu ELEKTRO Moskva 2021, ktorý je najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na ruskom trhu.
 
Veľtrh ELEKTRO pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. V tomto roku sa na viac ako 19 tisícoch štvorcových metrov výstavného priestoru prezentovalo 226 vystavovateľov z 18 krajín sveta.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 8 slovenských spoločností:
ECOFIL, spol. s.r.o., ELKOND HHK, a.s., ELTECO GROUP, s.r.o., IMAO electric, s.r.o., KELEX s.r.o., KIWA sk, s.r.o., KURUC – COMPANY SPOL. S R.O. a T-Industry, s.r.o.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Spoločnosti mali možnosť osobne prediskutovať so zástupcami domácich podnikateľských subjektov a regiónov Ruskej federácie možnosti vstúpenia na ruský trh, resp. rozšírenie svojej prítomnosti na danom trhu. Slovenské spločnosti vysoko hodnotili možnosť zúčastniť sa na výstave s podporou štátu a najmä záujem ruských firiem o ponúkané výrobky a riešenia.
Význam participácie Slovenska na veľtrhu ELEKTRO Moskva 2021 podporili svojou návštevou aj ekonomickí diplomati ZÚ SR v Moskve p. Natália Potičná a p. Daniel Duchoň, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach vstupu na trh Ruskej federácie.

Harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2021 je dostupný na tomto linku.