Slovensko na veľtrhu Global Industrie 2022

utorok, 24. máj 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP
v termíne 17.
20. mája 2022 pripravila pre desať slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na medzinárodnom subkontraktačnom veľtrhu priemyselných subdodávok Global Industrie 2022 v Paríži.Veľtrh Global Industrie vznikol spojením 4 samostatných doplnkových výstav: MIDEST (priemyselné subdodávky), SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel), INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia) a TOLEXPO (riešenia a zariadenia pre plechy, obrábanie kovov), čím sa vytvorilo najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 10 slovenských spoločností. Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazali obchodné kontakty.Cieľom účasti slovenských malých a stredných podnikov na expozícii Global Industrie 2022 bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť
a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty s cieľom exportu svojich výrobkov
a služieb do Francúzska.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu Global Industrie 2022 podporili svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Mgr. Igor Slobodník a ekonomický diplomat ZÚ SR v Paríži Tomáš Šefranko, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali so zástupcami  zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania na francúzskom trhu.Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022
je dostupný na tomto linku.