Webinár pre členov asociácie TAYSAD

streda, 24. november 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s tureckou Asociáciou výrobcov automobilových dielov a komponentov (TAYSAD), zorganizovala dňa 23. novembra 2021 online investičný seminár s názvom 'Developing Your Business in Slovakia' pre turecké spoločnosti. Webinár bol určený pre členov TAYSAD, ktorí zvažujú nových investícií v rámci Slovenska.

Oficiálneho otvorenia webináru sa zhostil Atacan Güner, člen predstavenstva TAYSAD, za ktorým nasledovali príhovory Nihan Odabaşı Şansever, obchodnej radkyňe z Veľvyslanectva Tureckej republiky na Slovensku a Michala Lánika, obchodného a ekonomického radcu Generálneho konzulátu SR v Istanbule.

V rámci prezentácie Simony Jurkovičovej, konzultantky odboru investičných projektov, boli predstavené služby SARIO, slovenské podnikateľské a investičné prostredie, automobilový sektor a podporné mechanizmy.

V závere podujatia predstavil priamu skúsenosť so slovenským investičným prostredím Bahadır Gönenç, riaditeľ závodu tureckej spoločnosti Cavo Automotive, ktorá je etablovaným investorom v Nitre.