Winkelmann za asistencie SARIO prichádza do Rimavskej Soboty

piatok, 28. apríl 2023
Nemecká spoločnosť Winkelmann sa za asistencie agentúry SARIO rozhodla vybudovať nový výrobný závod v Rimavskej Sobote.

Dňa 27. apríla 2023 bola v Rimavskej Sobote ohlásená investícia nemeckej spoločnosti Winkelmann, ktorá plánuje do výroby kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače investovať 110 mil. eur a v novom závode v štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote vytvoriť 450 nových pracovných miest. Spustenie výrobnej prevádzky je plánované v roku 2025.

Agentúra SARIO bola so spoločnosťou Winkelmann v kontakte už od septembra 2022, kedy prebehlo prvé stretnutie za účasti majiteľa spoločnosti a projektového teamu. Následne bol tento investičný projekt vedený dvoma konzultačnými spoločnosťami, ktorým agentúra SARIO od októbra 2022 poskytovala intenzívnu podporu: okrem identifikácie vhodných nehnuteľností, konzultácií k investičnej pomoci a analýzy pracovnej sily v regiónoch bolo k vybraným lokalitám vypracovaných niekoľko detailných RFI (request for information).

V novembri a decembri 2022 prebehli ďalšie dve stretnutia, ktorých súčasťou boli okrem obhliadok nehnuteľností aj stretnutia s ďalšími partnermi.
Následne bolo investorom avizované, že sa Rimavská Sobota dostala do užšieho výberu spolu s ďalšou lokalitou  mimo Slovenska, čo vyústilo v januári 2023 do ďalšieho stretnutia v Rimavskej Sobote. Stretnutia sa o.i. zúčastnili aj zástupcovia MH SR, mesta Rimavská Sobota a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Od marca 2023 začali intenzívne rokovania na tému prípravy parku a súvisiaceho harmonogramu, technickej infraštruktúry, investičnej pomoci a ďalších podporných mechanizmov. Ich výsledkom bol dňa 27. apríla 2023 v Rimavskej Sobote podpis dohody o spolupráci medzi povereným premiérom SR Eduardom Hegerom, ministrom hospodárstva SR Karlom Hirmanom a majiteľom spoločnosti Winkelmann, Heinrichom Winkelmannom. Slávnostnej ceremónie sa zúčastnil aj generálny riaditeľ agentúry SARIO, Robert Šimončič.

V rámci príhovoru po podpise Heinrich Winkelmann osobitne vymenoval ľudí, ktorí pomáhali v rámci prípravy príchodu investície a poďakoval sa tiež ľuďom zo SARIO, špeciálne Róbertovi Šimončičovi ako aj Tomášovi Salínimu, "who did a perfect job and who was the one who first introduced us to Slovakia when we met about 6 months ago."

VIDEO Podpísanie memoranda a tlačová konferencia