Zmeny v regionálnej investičnej pomoci

štvrtok, 28. január 2021
Vo štvrtok 28.1.2021 sa konal webinár na tému Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci, ktorý bol organizovaný agentúrou SARIO a Ministerstvom hospodárstva SR.

Počas webinára boli 75 zaregistrovaným účastníkom predstavené nové podmienky investičnej pomoci relevantné pre súčasných prijímateľov pomoci aj potenciálnych budúcich žiadateľov. Novinky v oblasti regionálnej investičnej pomoci sú reakciou na situáciu, v ktorej sa spoločnosti ocitli v dôsledku globálnej pandémie. Novela zákona o regionálnej pomoci č. 57/2018 Z.z. a príslušného nariadenia je účinná od 1. januára 2021

Jedným z hlavných cieľov opatrenia je zjednodušenie podmienok pre nových žiadateľov, a tým zvýšenie podnikateľskej aktivity na Slovensku, tvorba nových pracovných miest a vysokej pridanej hodnoty.
Druhým cieľom je prispôsobenie podmienok tak, aby ich vedeli súčasní prijímatelia pomoci naplniť aj napriek situácii spôsobenej pandémiou.

V prípade otázok spojených s témou regionálnej investičnej pomoci nás neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk .