EUROBLECH Hannover 2022

Dátum: 
25 - 28 október 2022
Miesto: 
Hannover Messe, Hannover, Nemecko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: Samuel.Cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193, E: veltrhy@sario.sk

POZOR! Zmena termínu podujatia 25. – 28. október 2022

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania kovových plechov a ich technológií EuroBlech 2022, Hannover. Nemecko.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
EuroBlech je najväčšou výstavou na svete v oblasti spracovania plechov a priťahuje špičkových profesionálov z celého sveta. Výstava sa zameriava na spracovanie plechu na všetkých úrovniach ako pre malé a stredné podniky tak aj pre veľké podniky. Na veľtrhu EuroBLECH 2022, výrobcovia a dodávatelia materiálov, strojov, nástrojov a systémov budú mať príležitosť stretnúť sa s obchodnými návštevníkmi, ktorých požiadavky na inovatívne vybavenie sú značné. S cieľom prispôsobiť svoju produkciu komplexným požiadavkám inteligentnej výroby hľadajú ako vystavovatelia tak aj návštevníci veľtrhu EuroBLECH konkrétne flexibilné a nákladovo efektívne riešenia, aby mohli v budúcnosti úspešne fungovať. EuroBLECH je špecificky zameraný na priemysel spracovania plechov a reprezentuje globálne publikum návštevníkov pripravených investovať a preukázať jasné zameranie na technologickú dokonalosť. V súčasnom prostredí nestabilných trhov je tak významnou platformou pre medzinárodných výrobcov a dodávateľov pre odvetvie spracovania plechov.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EuroBlech 2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU

V prípade Vášho záujmu o účasť na danom veľtrhu, prosím, vyplňte predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu Vás budeme informovať.