Friends and Creative Economy (FCE) Meeting 2020

Dátum: 
11 - 12 november 2020
Miesto: 
Online
Organizátor: 
Government of the Republic of Indonesia
Vláda Indonézskej republiky v dňoch 11.-12.novembra 2020 organizuje najvyššie oficiálne zasadnutie Friends of Creative Economy ( FCE ) Meeting 2020.

Na zasadnutie sú pozvaní vládni predstavitelia, zástupcovia medzinárodných organizácií, akademici a experti, médiá a relevantní zástupcovia kreatívneho sektora.

Tento ročník si kladie za cieľ zdôrazniť oživenie kreatívneho priemyslu a ekonomiky v období po pandémii Covid-19 a navyše prípravu a zvolanie Medzinárodného roku kreatívnej ekonomiky pre udržateľný rozvoj, 2021.
Na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN bol rok 2021 vyhlásený za Medzinárodný rok TVORIVEJ EKONÓMIE pre trvalo udržateľný rozvoj. Indonézia bola hlavným sponzorom návrhu.

Podujatie bude prebiehať virtuálne a účasť prijal aj zástupca SARIO. Výsledky a výstupy z podujatia budú zverejnené v samostatnej správe po podujatí.  
  
Viac informácií : wcce@kemenparekraf.go.id