Podnikateľská misia do Moskvy — World Food Moscow 2020

Dátum: 
22 - 25 september 2020
Miesto: 
Moskva, Moskovská oblasť, Ruská federácia
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Tomáš Šándor, E: tomas.sandor@sario.sk, T: +421 915 839 495

Podujatie bolo zrušené z dôvodu prebiehajúcej epidémie COVID-19.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v septembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Moskvy pri príležitosti konania veľtrhu World Food Moscow 2020.

 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov
 
Hlavné mesto Ruskej federácie s vyše 12 miliónmi obyvateľov, vhodnou polohou, rozvinutou infraštruktúrou, a dobrým dopravným spojením prirodzene predstavuje finančné, ekonomické, vedecké a kultúrne centrum Ruska a východnej Európy.

Fakt, že Moskva je obchodným centrom krajiny potvrdzujú aj štatistické údaje, podľa ktorých je Moskva zodpovedná približne za jednu pätinu HDP celej Ruskej federácie. Hospodárskemu rastu mesta prispieva aj jeho poloha, vďaka ktorej sa Moskva stáva dôležitou obchodnou križovatkou spájajúcou nielen Európu a strednú a východnú Áziu, no taktiež aj región Blízkeho východu.
 
Veľtrh World Food Moscow je najväčším podujatím svojho druhu na území Ruskej federácie. Na minulom ročníku veľtrhu sa zúčastnilo vyše 30 000 návštevníkov, ktorí mali možnosť spoznať produkty a služby 1 764 vystavovateľov pochádzajúcich zo 65 krajín, pričom dominovali spoločnosti z Ruska a z ázijských krajín.

Preferované sektory:
 • alkoholické a nealkoholické nápoje
 • čaj a káva
 • trvanlivé potraviny
 • zdravé organické potraviny
 • polotovary a hotové jedlá
 • mliečne produkty, syry
 • sladkosti, cukrárenské výrobky
 • oleje
 • mäsové výrobky
 • pekárenské výrobky
 • ryby a morské plody
 • ovocie a zelenina
 • halal
 • potraviny pre zvieratá
 • iné (baliarenské služby, IT, spotrebiče, výroba odevov)

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • sprostredkovanie B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na World Food Moscow 2020

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • transfer do teritória
 • víza
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte
registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 23. júna 2020.