Podnikateľská misia do Španielska

Dátum: 
15 - 19 november 2021
Miesto: 
Barcelona, Španielsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v novembri 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Barcelony pri príležitosti konania podujatia – kongresu „Smart City Expo World Congress 2021“.
 
Čo je príkladom inteligentného mesta?
 
Napríklad také inteligentné parkovanie môže pomôcť vodičom nájsť parkovacie miesto a tiež umožniť digitálne platby. Ďalším príkladom by mohlo byť inteligentné riadenie dopravy na monitorovanie dopravných tokov a optimalizáciu semaforov, aby sa znížilo preťaženie, pričom služby zdieľania jazdy je možné riadiť aj inteligentnou mestskou infraštruktúrou.
 
Barcelona je jedným z prvých európskych miest, ktoré adaptovalo inteligentné technológie. Jej mestská infraštruktúra je veľmi rozvinutá s pozoruhodným otvoreným dátovým portálom, dobrým pokrytím senzorov kvality vzduchu, rozšíreným verejným wi-fi a inými modernými vymoženosťami.
 
Svetový kongres Smart City Expo existuje s cieľom posilniť postavenie miest a kolektivizovať mestské inovácie na celom svete. Podujatie sa prostredníctvom podpory sociálnych inovácií, vytvárania partnerstiev a identifikácie podnikateľských príležitostí zameriava na vytváranie lepšej budúcnosti miest a občanov na celom svete. Počas posledného konania kongresu v roku 2019 sa tohto podujatia zúčastnilo okolo 24000 návštevníkov a viac ako 1000 vystavovateľov.
 
Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 
 • Digitálna transformácia, informácie, telekomunikácia, spracovanie údajov
 • Urbanizácia, vybavenie pre verejné zariadenia, rozvoj miest
 • Mobilita
 • Riadenie a financie
 
Webová stránka podujatia:  Smart City Expo World Congress 2021
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 
 • Vstupenky na kongres Smart City Expo World Congress 2021 pre jednu osobu na firmu
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Networkingové B2B podujatie
 • Konferenčné priestory spolu s technickým vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie
 • Ubytovanie počas trvania misie pre jednu osobu na firmu
 
Podpora nezahŕňa:
 • Letenky, resp., inú formu dopravy do teritória
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí registrujte sa vyplnením formuláru do 11. októbra 2021Kapacita prihlásených spoločností na podnikateľskú misiu je 5. Spoločnosti budú uprednostnené na základe chronologickej registrácie.