Podnikateľská misia do Talianska

Dátum: 
20 - 22 apríl 2022
Miesto: 
Rím, Taliansko
Organizátor: 
Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk T: +421 910 828 327, Dominika Horská, E: dominika.horska@sario.sk, T:+421 910 828 320

Kancelária prezidenta SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizujú podnikateľskú misiu do Talianska, ktorá sa koná v termíne 20.-22. apríla 2022 v Ríme.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie nadväzuje na aktuálne výzvy Európskej únie v kontexte energetickej transformácie a diverzifikácie energetických zdrojov. Zámer Európskej komisie predstaviť plán energetickej diverzifikácie „REPowerEU“ poukazuje na potrebu diverzifikácie energetických zdrojov spoločenstva s cieľom zabezpečiť cenovo dostupnú, bezpečnú a čistú energiu pre domácnosti a podniky a zintenzívnenia zelenej transformácie do roku 2030.
 

Sektory:
  • Energetika
  • Úložiská energie
  • Obnoviteľné zdroje a geotermálna energia
  • Inteligentné siete a distribúcia energie
  • Digitalizácia zelenej transformácie
  • Energetická efektívnosť
  • Vesmírne technológie
 
Program:
Program pre biznis delegáciu bude priebežne upresnený neskôr a priebežne aktualizovaný
 
Doprava:
letecky, vládnym špeciálom
 
Ubytovanie a strava:
vo vlastnej réžii každého účastníka, SARIO/ZÚ Rím odporučí hotel pre ubytovanie celej delegácie
 
*v prípade dodatočných nákladov budeme všetkých registrovaných záujemcov o podnikateľskú misiu informovať v predstihu
 
Rokovací jazyk:    
anglický

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorené do pondelka
28. marca 2022 do 12:00.

 

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.