Podnikateľská misia pri príležitosti slovinského predsedníctva v Rade EÚ

Dátum: 
16 - 18 november 2021
Miesto: 
obchodné a biznis centrum BTC v Ľubľane a Grand Hotel Bernardin v Portoroži
Po vzájomnej dohode s partnerom sa podujatie z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie presúva do ONLINE podoby !
Bližšie informácie Vám poskytnú kontaktné osoby.  


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so slovinskou agentúrou SPIRIT Slovenia pripravujú podnikateľskú misiu zameranú na sektor informatizácie a informačno-komunikačných technológií v priemysle. Podnikateľská misia bude prebiehať 16. – 18. novembra 2021 v hlavnom meste Ľubľana s nadväzujúcou konferenciou v meste Portorož a bude organizovaná ako sprievodné podujatie k predsedníctvu Slovinska v Rade Európskej únie.

SPIRIT Slovenia organizuje pri príležitosti predsedníctva šesťmesačnú výstavu „SLOVENIA DIGITAL CENTRE – Technology for People“, počas ktorej bude prebiehať viacero workshopov, seminárov a sprievodných B2B aktivít. Pre slovenské spoločnosti bude usporiadané biznis fórum so slovinskými podnikateľmi, návštevy vo vybraných slovinských spoločnostiach a odborná konferencia Go Digital – 2021 – Just do IT.

Agentúra zabezpečuje bezplatne pre slovenské spoločnosti: 

Podnikateľská misia je zameraná na nasledujúce sektorové okruhy:  
 • informatizácia,
 • IKT,
 • priemysel 4.0,
 • inovácie,
 • robotizácia,
 • cleantech

Zámerom podnikateľskej misie je nadviazanie partnerstiev a sprostredkovať možnosti pre rozvoj obchodných vzťahov  za účelom podpory obehovej a modernej digitálnej ekonomiky, priemyslu 4.0, či robotiky.

Náklady: doprava, stravovanie a ubytovanie

Program:
16. november (utorok)
 • Návšteva výstavy SLOVENIA DIGITAL CENTRE – Technology for People
 • Slovinsko-slovenské podnikateľské fórum
 • B2B stretnutia
 • Slovenský večer (neformálny networking)
17. november (streda)
 • Návšteva spoločnosti ELES (Nedo project)
 • Návšteva spoločnosti Qlector
 • Návšteva spoločnosti Špica International d.o.o.
18. november (štvrtok)
 • Spoločný presun do mesta Portorož s poľskými spoločnosťami
 • Konferencia Go Digital 2021 – Just do IT
 • Pracovný obed (networking)

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu.


REGISTRÁCIA
Registrácia je otvorená do 9. novembra 2021, 15.00.Kapacita podnikateľskej misie je 9 účastníkov. Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Prosíme, aby ste v registračnom formulári uviedli slovinské spoločnosti, s ktorými by ste radi rokovali počas Slovinsko-slovenského podnikateľského fóra a tie by  boli pozvané organizátorom na podujatie. Pre slovenských účastníkov budú k dispozícii rokovacie pulty, preto Vás žiadame, aby ste na podujatie priniesli svoje marketingové materiály (brožúre, roll-up, prípadne menší exponát).
 
Kontaktné osoby: