Podnikateľská misia Web Summit Portugalsko 2023

Podnikateľská misia Web Summit Portugalsko 2023
Dátum: 
12 - 17 november 2023
Miesto: 
Lisabon, Portugalsko
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michaela Slimáková E: michaela.slimakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na Web Summit Portugalsko, v termíne 12. - 17. novembra 2023.

V rámci programu podnikateľskej misie sa plánuje účasť na podujatí Web Summit, ako aj networking so zahraničnými partnermi. Finálny program podnikateľskej misie bude oznámený potvrdeným účastníkom pred konaním misie. 

Cieľová skupina: 
  • Slovenské malé a stredné podniky mimo Bratislavského kraja z oblasti inteligentných technológií, IoT, IT, smart technologické riešenia.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • vstupenka na podujatie Web Summit pre 1 zástupcu MSP
  • ubytovanie pre 1 zástupcu MPS počas trvania podnikateľskej misie
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Registrácia je otvorená do 11. mája 2023.​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.