SIAL Paríž 2022

Dátum: 
15 - 19 október 2022
Miesto: 
Paris Nord Villepinte, Paríž, Francúzsko
Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom svetovom potravinárskom veľtrhu SIAL, ktorý sa uskutoční v termíne 15.—19. októbra 2022 v Paríži.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Výstava SIAL Paríž je jedným z najväčších a najdôležitejších európskych veľtrhov potravín a nápojov pre vystavovateľov, ktorí chcú predviesť svoje výrobky na nových trhoch a pre nové cieľové skupiny. Je to globálna výstava, ktorá spája kľúčových výrobcov a kupujúcich. SIAL Paríž je špecializovanou medzinárodnou platformou pre inovácie v potravinách a realizuje sa každé dva roky s účasťou viac ako 7 000 vystavovateľov a 160 000 návštevníkov z celého sveta. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke www.sialparis.com

Sektorové zameranie veľtrhu:
  • nápoje
  • mliečne výrobky
  • mäsové výrobky
  • ovocie a zelenina
  • organické produkty a wellness
  • morské plody
  • mrazené výrobky
  • hotové jedlá
  • spracovanie potravín
  • ostatné potraviny

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu SIAL Paríž 2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu SIAL Paríž 2022, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 1. júla 2022.


 
Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 1. júla 2022, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu SIAL Paríž 2022, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.