Vystavujte svoje produkty v Moskve

Dátum: 
31 máj - 31 december 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Moskve a Slovenským inštitútom v Moskve informujú podnikateľskú verejnosť o možnosti vystavovania exponátov slovenských výrobcov v priestoroch Slovenského inštitútu nachádzajúceho sa v blízkosti centra mesta Moskva (2-ya Brestskaya ul., 27) oproti budove veľvyslanectva.
 
  • Vystavenie a doprava exponátov do Moskvy bude bezplatná.         
  • Vystavovanie sa bude realizovať v pravidelných cykloch, čo v praxi znamená, že expozície budú každé 3 mesiace obmieňané, aby sa zabezpečila heterogénnosť a tematickosť vystavovaných produktov.
  • Vystavovateľ, ktorého výrobky už raz budú súčasťou expozície, bude mať nárok na opätovné zaradenie do expozície až po uplynutí nasledujúcich 6 mesiacov. Týmto spôsobom sa minimalizuje možnosť pravidelného opakovania sa realizácie expozície jednej firmy, príp. skupiny firiem.
  • Dôležitým aspektom pri výbere je veľkosť exponátu, ktorá bude určená po vzájomnej konzultácií s konzultantmi SARIO a Veľvyslanectvom SR v Moskve. Z pohľadu relevantnosti sa uprednostňuje vystavovanie tovarov nepotravinárskeho charakteru, resp. dlhodobej spotreby, nepodliehajúcim skaze. Vystavovanie výrobkov, ktoré sú určené ako vstupy pre ďalšiu produkciu, polovýrobkov, surovín a materiálov nie je možné.
  • Veľkosti vnútorných častí vitríny sú 38 x 28,5 cm. Pre záujemcov poskytujeme, vrátane výstavného priestoru, možnosť propagácie aj prostredníctvom tzv. banneru, ako aj iné formy prezentácie.
Možnosť zaradiť do expozície väčšie predmety (výrobky) budeme riešiť individuálne. Od vystavovateľov uvítame spolu so vzorkami aj dodanie prezentačných brožúr, leafletov či iných reklamných materiálov, ako aj cenníka a disponibilitu dodať výrobky potenciálnym záujemcom.
Časť expozície sa bude vystavovať vo vitrínach, ktoré budú viditeľné z ulice a druhá časť v interiéri Slovenského inštitútu pri hlavnom vstupe.
 
Podrobné informácie záujemcom poskytnú kontaktné osoby: 

Marek Pocklan | M: +421 918 919 658 | E: marek.pocklan@sario.sk
Samuel Čellár | M: +421 908 616 193 | E: cellar@sario.sk