Webinár - Ako komunikovať firemnú udržateľnosť (a vyhnúť sa greenwashingu)

Dátum: 
streda, 24. november 2021
Miesto: 
online o 10:00 (trvanie 90 minút)
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO, SUSTO - Sustainability Tools, Circular Slovakia
Kontakt: 
Marek Kopanický, marek.kopanicky@sario.sk
Téma udržateľnosti sa šíri verejným priestorom a ani súkromné firmy nezostávajú pozadu v prijímaní rôznych klimatických cieľov. Riadenie vlastnej udržateľnosti im postupne sprístupní nové finančné nástroje, už dnes to ale od nich čoraz viac vyžadujú ich samotní zákazníci. Ako teda svoju udržateľnosť komunikovať efektívne a transparentne, aby firme priniesla konkurenčnú výhodu? Webinár sa zameria na hlavné aspekty komunikácie firemnej udržateľnosti a na základe konkrétnych príkladov z praxe zodpovie kľúčové otázky:
  • Čo je greenwashing, aké sú jeho najčastejšie podoby?
  • Ako je pre firmu nebezpečný a ako sa mu vyhnúť?
  • Ako komunikácia firemnej udržateľnosti súvisí s prístupom k finančným nástrojom?
  • Aká regulácia už dnes existuje na Slovensku? A akú reguláciu chystá v tomto smere EÚ?
  • A čo je presvedčivá komunikácia, ktorá vám prinesie dlhodobú hodnotu?
 
Moderátor: Jan Kurka (spoluzakladateľ SUSTO - Sustainability Tools a Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti)
Hostia: Vladimír Víšek (No Greenwashing) a Peter Jančárik (Seesame)
 
Vladimír Víšek sa oblasti udržateľného rozvoja venuje cez 12 rokov. Dva roky strávil v africkej Ghane ako dobrovoľník v sirotinci. Šesť rokov mal v IKEA na starosti agendu udržateľného rozvoja pre CZ/SK/HU región. Dva roky pracoval vo švédskom Malmö na globálnej agende IKEA v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Spoluzaložil iniciatívu No Greenwashing – zoskupenie expertov bojujúcich proti „lakovaniu nazeleno“. Pôsobí ako mentor a pomáha firmám integrovať udržateľnosť do ich biznis modelov.

Peter Jančárik viac ako 14 rokov pracuje v prednej slovenskej komunikačnej agentúre Seesame. Vedie Social Impact tím, ktorý tvorí kampane pre neziskový sektor, spoločensky zodpovedné firmy a inovatívne biznisy. Venuje sa komunikačným stratégiám, kreatíve, fundraisingu a kampaniam so širším pozitívnym dopadom na spoločnosť. Vedie workshopy a tréningy. Bojuje proti falošným správam a dezinformáciám, je spoluzakladateľom projektu Konšpirátori.sk.

Tretí z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO – Sustainability Tools. Predchádzajúce webináre sa venovali riadeniu firemných emisií CO2 a prístupu k finančným nástrojom z pohľadu udržateľnosti firiem. Výstupy zo seminárov nájdete tu:
Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu
Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 23. novembra 2021 vyplnením registračného formulára. Webinár sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom.