Zrušené - Podnikateľská misia do Petrohradu

Dátum: 
25 apr - 01 máj 2022
Miesto: 
Petrohrad, Leningradská oblasť, Ruská federácia
Kontakt: 

Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Podnikateľská misia zrušená.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky
v Petrohrade podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia, ktorá sa bude konať v termíne 25. apríl až 1. máj 2022.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov

Potenciálne sektory: 
 • Kovoobrábanie
 • Strojárstvo
 • Chemický priemysel
 • Priemysel 4.0
 • Smart cities
 • Inovačné technológie
Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.
 
Petrohrad, ktorý v Rusku často označujú aj za svoje „severné hlavné mesto“, patrí medzi najväčšie ekonomické, vedecké a kultúrne centrá krajiny. Svojou úrovňou ekonomického rozvoja mu prináleží  druhá priečka (hneď po Moskve) spomedzi všetkých miest Ruskej federácie.

Unikátne geografické rozpoloženie Petrohradu (z jednej strany najrozvinutejšie regióny RF a z druhej strany krajiny EÚ) mestu umožnilo stať sa centrom ruskej a medzinárodnej logistiky. V ekonomike Petrohradu dominuje priemyselná výroba, konkrétne ťažké a energetické strojárstvo. Na ekonomike mesta sa spolupodieľa hutníctvo, výroba strojov, farmaceutický, potravinársky a ľahký priemysel. Podrobná ekonomická informácia o Petrohrade je dostupná ku stiahnutiu tu.

Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program vrátane návštev podnikov Petrohradu a Leningradskej oblasti, ako aj návšteva Petrohradského technického veľtrhu, Medzinárodnej výstavy inovácií Hi-Tech a výstavy Energetika a elektrotechnika.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: 
 • organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návštevy ruských spoločností v rámci Petrohradu a Leningradskej oblasti
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na Petrohradský technický veľtrh, Medzinárodnú výstavu inovácií Hi-Tech a výstavu Energetika a elektrotechnika
 • spiatočná letenka pre jedného zástupcu spoločnosti

Podpora nezahŕňa: 
 • pobytové náklady
 • víza
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
  
REGISTRÁCIA 
Registrácia bola ukončená.