UŽITOČNÉ INFO - PODPORA EXPORTU

SARIO ODBOR ZAHRANIČNÉHO OBCHODU


NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „SARIO Investment Project Department“.
NAPÍŠTE NÁM NA https://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/kontakty

 

SARIO NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP pre spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA.
V
 registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte “SARIO National project“.
NAPÍŠTE NÁM NA www.sario.sk/np.

 

SARIO ODBOR INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
Služby pre nových investorov

 • Asistencia pri implementovaní investičných projektov.
 • Poskytovanie informácií o slovenskom investičnom a podnikateľskom prostredí. 
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci. 
 • Konzultácie k dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj.
 • Selekcia vhodných nehnuteľností podľa požiadaviek investora a ďalšia asistencia spojená s výberom lokality. 
 • Vypracovanie analýz na mieru – štatistiky pracovnej sily v rámci dochádzkových vzdialeností, prehľad vzdelávacích a iných verejných inštitúcií vhodných na spoluprácu, prehľad najväčších zamestnávateľov v regióne a iné. 
 • Organizácia návštev zástupcov investora vrátane organizácie obhliadok nehnuteľností a relevantných stretnutí s miestnymi predstaviteľmi a potenciálnymi partnermi. 
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov riešení spojených s Industry 4.0. 
 • Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti na Slovensku. 
 • Konzultácie k duálnemu vzdelávaniu na Slovensku. 
 • Konzultácie k zamestnávaniu príslušníkov z tretích krajín. 
 • Tvorba sektorových prehľadov a iných materiálov prezentujúcich slovenské hospodárstvo.

Služby pre etablované spoločnosti

 • Poradenstvo pri rozširovaní aktivít na Slovensku (vypracovanie analýz potrebných pre výber lokality, selekcia vhodných nehnuteľností, prepojenie na lokálne vzdelávacie inštitúcie, organizácia stretnutí s potenciálnymi partnermi, konzultácie k podporným mechanizmom, a iné). 
 • Identifikácia potenciálnych lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb. 
 • Konzultácie k schéme regionálnej investičnej pomoci a dodatočnému odpočtu na výskum a vývoj. 
 • Prepájanie univerzít, škôl & výskumných centier s podnikateľskou sférou, konzultácie k duálnemu vzdelávaniu. 
 • Prepájanie na relevantných poskytovateľov právnych, HR, stavebných a iných profesionálnych služieb v spolupráci s partnerskou organizáciou Investment Support Association ISA. 
 • Inovačné služby - prepájanie potrieb investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych technologických spoločností. 
 • Diverzifikačné služby – podpora diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým odvetviam. 
 • Lokalizačné služby – podpora pri lokalizácii dodávateľských sietí na Slovensku. 

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „SARIO Investment Project Department“.
NAPÍŠTE NÁM NA invest@sario.sk
 

SARIO ODBOR REGIONÁLNYCH KANCELÁRIÍ

 • Ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností - možnosť vybrať, predať, prenajať či kúpiť najvýhodnejšie miesto na podnikanie.
 • Prepájanie firiem s univerzitami a miestnymi inštitúciami.

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte SARIO - Regional Offices“. 
NAPÍŠTE NÁM NA regiony@sario.sk
 


Všetky služby SARIO sú poskytované bezplatne.
 


ČSOB - Generálny partner podujatia

Československa obchodná banka (ČSOB) je jedna z najsilnejších a najdôležitejších bánk na slovenskom trhu. ČSOB je univerzálna banka a je členom silnej finančnej skupiny v rámci Slovenska, ktorá ponúka klientom unikátnu škálu finančných a poistných produktov.
 
ČSOB Obchodné financovanie je dlhodobo oceňované zo strany odborníkov z Global Finance ako najlepší poskytovateľ služieb v rámci Slovenska. V prípade potreby exportno-importného financovania, dokumentárnych akreditívov, bankových záruk a prípadne iných potrieb súvisiacich s medzinárodným obchodom sa na nás neváhajte obrátiť.
 
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Československá obchodná banka, a.s.“.

 


EXIMBANKA SR

EXIMBANKA SR ako exportno-úverová agentúra je jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov. Poskytuje financovanie a poistenie exportu a umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.

Pre nás je každý klient dôležitý
EXIMBANKA SR vie podporiť exportérov bez ohľadu na veľkosť alebo sektor podnikania. Produkty sú určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom zameraným na export.
 • vytvára podmienky  pre expanziu slovenského exportu predovšetkým do teritórií s rastúcim potenciálom  a vyššou mierou teritoriálneho rizika
 • zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských exportérov na medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika
 • poskytuje komplexné riešenie financovania a poistenia exportu
 • nakombinuje exportérom produkty na mieru
V čase pandémie EXIMBANKA SR podporuje sektory a teritóriá, ktoré majú nedostatočnú podporu zo strany komerčného sektora. V rámci schémy štátnej pomoci poskytuje Antikorona záruku EXIMBANKY SR, vďaka ktorej môžu podniky, ktorým kvôli pandémii chýba likvidita, získať úver z komerčných bánk (v objeme od 2 do 20 miliónov €) za zvýhodnených podmienok. Exportérom v oblasti poistenia poskytuje Spolupoistenie ku komerčnému poisteniu, ide o doplnkové poistenie od EXIMBANKY SR, a to navýšením existujúceho limitu od komerčnej poisťovne.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám:

NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte “EXIMBANKA SR“.

 

MINISTERTSVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR – ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SLOVENSKEJ REBUBLIKY V ZAHRANIČÍ

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HAAGU
Vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre slovenské firmy v Holandsku, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in The Hague“.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DUBLINE 
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na írsky trh. 
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Dublin“.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V INDONÉZII
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na trh Indonézie.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Indonesia“.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RÍME
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na taliansky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „ Embassy of the Slovak Republic in the Rome“.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V IRÁNE
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na iránsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „ Embassy of the Slovak Republic in Tehran“.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PARÍŽI
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na francúzsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Paris”.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRALÍZII
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na brazílsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Brazil".

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V INDII

Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na indický trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „The Embassy of the Slovak Republic in India”.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V GRÉCKU

Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na grécky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte Embassy of the Slovak Republic in Athens”.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO ŠVAJČIARSKU
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na švajčiarsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte Embassy of the Slovak Republic in Bern”.
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NÓRSKU
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na nórsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte Embassy of the Slovak Republic in Oslo”.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ČESKEJ REPUBLIKE
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na český trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte Embassy of the Slovak Republic in Prague”.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HOLANDSKU
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na holandský trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte Embassy of the Slovak Republic in Netherlands”.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO ŠVÉDSKU
Konzultačné služby slovenským spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na švédsky trh.
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Sweden”.

 

CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)* je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania priemyselného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

Aktivity a služby CTT CVTI SR sú orientované prednostne na dve základné cieľové skupiny:
1) vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy,
2) podnikateľské subjekty a široká verejnosť.
 
Slovenským podnikateľom a širokej verejnosti ponúkame bezplatné rešeršné služby, informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja.
 
Zahraničným podnikateľským subjektom bezplatne poskytujeme službu vyhľadania partnerov pre výskum a vývoj zo slovenského akademického prostredia.
 
Inovačné aktivity zahŕňajúce výskum a vývoj realizované za účelom budúceho komerčného zhodnotenia si vyžadujú nemalé investície v podobe času a financií. Aby ste neskúmali už vyskúmané a neporušovali práva tretích strán, nechajte si vypracovať rešerš. Ak nemáte vlastné kapacity na realizáciu výskumnej úlohy, môžete sa s požiadavkou na spoluprácu obrátiť na akademické inštitúcie. Ak neviete, kde v týchto aktivitách začať, kontaktujte:
Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava
+421 2 69253 108
ctt@cvtisr.sk
*CTT CVTI SR je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR, priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „ Centrum transferu technológií pri CVTI SR".

 

SMARTECH SOLUTIONS

Spoločnosť SmarTech Solutions poskytne odborné konzultácie o možnostiach čerpania superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Konzultácie využijú hlavne:
- zahraniční i domáci investori do R&D centier a pridružených aktivít na Slovensku
- dodávateľské spoločnosti realizujúce výskum alebo vývoj na zákazku pre svojich odberateľov
- objednávatelia služieb od slovenských univerzít, slovenskej akadémie vied a ostatných subjektov realizujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi SR  
- objednávatelia nehmotných výsledkov výskumu a vývoja od slovenských spoločností
- majitelia, generálny manažéri, finanční riaditelia, R&D manažéri inovatívnych podnikov na Slovensku
 
NAPLÁNUJTE SI STRETNUTIE FORMOU ROKOVANIA. V registračnom portáli počas párovania stretnutí zvoľte „SmarTech Solutions“.