Automobilový priemysel

Automobilový priemysel má na Slovensku silnú tradíciu, stal sa najdôležitejším odvetvím a hnacou silou slovenskej ekonomiky. Za posledných 20 rokov bol dôležitým zdrojom priamych zahraničných investícií.

O dôležitosti tohto priemyslu v slovenskej ekonomike svedčí aj prítomnosť svetových automobilových značiek ako Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors či Jaguar Land Rover. Aj vďaka týmto spoločnostiam je Slovenská republika svetovým lídrom vo výrobe automobilov na 1000 obyvateľov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.Automotive Sector in Slovakia