Automobilový priemysel

Automobilový priemysel má na Slovensku silnú tradíciu, stal sa najdôležitejším odvetvím a hnacou silou slovenskej ekonomiky. V súčasnosti je najsilnejším sektorom z hľadiska podielu na celkovom HDP Slovenska, exportu Slovenska, ale aj tvorby pracovných miest.

Vďaka štyrom etablovaným výrobcom automobilov (VW, Stellantis, Kia Motors, Jaguar Land Rover) a viac ako 350 lokálnym dodávateľom je Slovensko svetovým lídrom vo výrobe automobilov v prepočte na počet obyvateľov.

Moderné trendy automobilového priemyslu spojené s využívaním alternatívnych pohonov a autonómneho riadenia, znamenajú pre Slovensko nielen výzvu, ale aj obrovskú príležitosť prilákať nové investície naviazané na túto transformáciu.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných odvetviach a vypracováva k nim sektorové prehľady v anglickom jazyku.Automotive Sector in Slovakia