Strojársky priemysel

Strojársky priemysel na Slovensku predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a udržuje si svoje stabilné postavenie v slovenskom priemysle.

Prostredie strojárskeho priemyslu podporuje divíziu výskumu a vývoja spoločností. Príkladom je slovenská spoločnosť SPINEA, ktorá vyvinula unikátny vysoko presný reduktor na odstránenie prevádzkových nedostatkov priemyselných robotov.

Agentúra SARIO sleduje vývoj vo vybraných sektoroch a vypracúva analýzy. Vzhľadom na zameranie a požiadavky primárnej cieľovej skupiny a klientov agentúry sú sektorové analýzy vypracované v anglickom jazyku.
 

 
SARIO Machinery Equipment Industry