Kalendár webinárov

piatok, 26. jún 2020
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pre spoločnosti v čase mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19 webináre na aktuálne témy, kde exkluzívni hostia priblížia, ako vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v najrôznejších oblastiach súvisiacich s krízovými situáciami, ako napríklad ochrana zdravia, medicína, kritická infraštruktúra, ekonomika, export v čase krízy, ale aj komunikácia a zahraničný obchod. 
Webináre sú bezplatné!  

KALENDÁR WEBINÁROV
 
WEBINÁRE APRÍL 
DátumČasTémaJazyk 
8.4.14:00Ako riadiť závod v čase pandémie  - reportslovenský
17. 4.16:00Strojárstvo a elektronika v medicíne - reportslovenský
21. 4.10:00SEO I. časť  *slovenský
22. 4. 14:00Smart Data Collection in Crisis Situations - report
 
anglický
23. 4.10:00SEO II. časť *slovenský
WEBINÁRE MÁJ 
4. 5.15:00Ako vnímajú slovenskí exportéri globálnu krízu
spôsobenú pandémiou COVID-19 
- report
slovenský
5. 5.10:00Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 - I. časť  *slovenský
6. 5. 10:00Dovoz a vývoz tovaru počas pandémie COVID-19 - II. časť  *slovenský
7. 5.16:00ICT in Emergency Situations - reportanglický 
13. 5.14:00E-mobility Today and in the Post-pandemic World - reportanglický 
14. 5.10:00Obchodovanie s Ruskou federáciou počas pandémie COVID-19 - reportslovenský/ruský 
19. 5.10:00Zvládnite LinkedIn ako profesionál  - I. časť *slovenský
21. 5.10:00Zvládnite LinkedIn ako profesionál - II. časť *slovenský
28. 5.14:00Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID–19 - reportslovenský
WEBINÁRE JÚN 
2. 6.10:00Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19
a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov
  - I.časť *
slovenský
3. 6.9:00Austrália a Nový Zéland – nové príležitosti pre biznis  - reportslovenský
4. 6.10:00 Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19
a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov
 - II.časť *
slovenský
4. 6. 15:00Copernicus & Galileo: Ako využívať satelitné údaje pri tvorbe aplikácií - reportanglický 
11. 6.10:00Ako využívať finančné nástroje v čase pandémie - report slovenský
17.6.10:00Slovak-Finnish Industry 4.0.Day - reportanglický
16. 6.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - I.časť *slovenský 
18. 6.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku - II.časť *slovenský 
WEBINÁRE JÚL  
1. 7.10:00INTRASTAT - I.časť *slovenský
2. 7.10:00INTRASTAT - II.časť *slovenský 
9.7.15:00Obchodujme a podnikajme v USA - reportslovenský/anglický
10.7.10:00Space applications in emergency situations - reportanglický
22.7.10:00Veľká garančná schéma – úvery so štátnou zárukouslovenský 
WEBINÁRE AUGUST 
4.8.10:00Business etiketa v praxi - I.časť*slovenský
5.8.10:00Business etiketa v praxi - II.časť *slovenský 
WEBINÁRE SEPTEMBER  
8.9.10:00Podnikanie v Rakúsku-právne podmienky a praktické rady - I.časť*slovenský
10.9.10:00Podnikanie v Rakúsku-právne podmienky a praktické rady - II.časť*slovenský

* Webináre označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé webináre budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.