Konzultačné dni venované Rakúsku

pondelok, 07. december 2020
Rakúsko je jeden z najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska, je to naša susedná krajina a Bratislava a Viedeň sú hlavné mestá v bezprostrednej blízkosti. 
Aj z týchto dôvodov sa zástupcovia Odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO rozhodli v spolupráci s  Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni  a Austrian Business Agency zorganizovať webinár pre slovenské spoločnosti venovaný tomuto teritóriu pod názvom 'Online konzultačné dni venované Rakúsku', ktorý sa konal 3. decembra 2020 od 9.30 hod.
 

Webinár bol určený pre slovenských podnikateľov so záujmom o rakúsky trh, o dopadoch pandémie na hospodárstvo Rakúska a zahraničný obchod s Rakúskom, o možnostiach a špecifikách podnikania v Rakúsku, daňových aspektoch, perspektívnych segmentoch, možnostiach ako efektívne vyhľadávať rakúskeho obchodného partnera aj o interkultúrnych rozdieloch v podnikateľskom prostredí.Zástupkyne slovenskej firmy PlanEat zdieľali svoje skúsenosti so zakladaním pobočky v Rakúsku a uplatnením sa na rakúskom trhu.
 
Okrem webinára, zorganizovalo SARIO počas 3.—4. 12. 2020 individuálne online konzultácie, na ktoré sa firmy mohli počas registrácie prihlásiť. Každá konzultácia trvala 20 minút a spoločnosti mali priestor na konkrétne otázky šité na mieru podmienkam ich danej situácii, výmenu kontaktov a dohodu
o ďalšej spolupráci.
 
Celkovo sa na webinári zúčastnilo 18 subjektov bez sektorového obmedzenia. Spoločnosti zastupovali nasledovné odvetvia:
 • stavebníctvo
 • IT a inovácie
 • projektovanie a inžiniering
 • chemický, gumárenský a plastikársky priemysel
 • poradenstvo
 • potravinárstvo
 • výroba, vývoj a predaj priemyselných IT riešení
 • poskytovanie služieb zákazníkom
 • sektor externé call centra
 • strojárstvo
 • výroba pre automotive
 • letectvo
 • zdravotníctvo
 • priemyselná a technická sieťotlač
 • energetika
Je v záujme SARIO počas tohto náročného obdobia spojeného s cestovnými obmedzeniami organizovaním aj online podujatí čo najefektívnejšie pomáhať slovenským podnikateľom prekonávať negatívne dopady pandémie na ich biznis a poskytovať čo najviac užitočných informácií a kontaktov. 

VIDEO ZÁZNAM 
Celý video záznam webinára si môžete pozrieť na youtu.be/qCbpqvmD-x0