SKB2021 Panel 2

TECHNOLOGICKÉ A DIGITÁLNE INOVÁCIE
V ONLINE KOMUNIKÁCII SO ZÁKAZNÍKMI

V posledných rokoch čoraz viac spoločností z rôznych oblastí podnikania na svoje portály a webstránky prináša rôzne autonómne, kognitívne či konverzačné technológie na báze umelej inteligencie (AI), napr. rôzne verzie (chat)botov, pokročilé vyhľadávacie mechanizmy či iné technologické inovácie, ktorých úlohou je zlepšiť a zjednodušiť celkový zážitok klienta (UX/UI dizajn).

Táto panelová diskusia vytvorí priestor na diskusiu o súčasných trendoch v týchto oblastiach a vystupujúci budú prezentovať aj úspešne aplikované slovenské projekty a riešenia, prostredníctvom ktorých je možné cielene zlepšovať a zefektívňovať interakciu medzi poskytovateľom služieb a existujúcimi či potenciálnymi klientmi.

Moderátor:
Marek KOPANICKÝ

Konzultant a tímlíder pre inovačné služby SARIO

Spíkri:
Milan OSELSKÝ
Vedúci prevádzky, IPsoft Slovakia

Michal BARLA
CPO & spoluzakladateľ, Luigi´s Box

Michal KOMPAN
CRO & Expert Researcher, Kempelen Institute of Intelligent Technologies