​Agentúra SARIO bola úspešná napriek pandémii

štvrtok, 04. február 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má za sebou úspešný rok. Napriek pandémii sa jej podarilo dosiahnuť výborné výsledky. Uzavrela 15 investičných projektov, z toho 7 s vyššou pridanou hodnotou, s potenciálom vytvoriť až 2 900 nových priamych pracovných miest a viac ako 60 zrealizovaných podujatí na podporu exportu i internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) pre takmer 1200 slovenských spoločností. Za výsledkami je pohotová reakcia agentúry na nové podmienky a presun aktivít do online priestoru v čase celosvetovej pandémie koronakrízy.
 
Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa darilo aj počas uplynulého roka 2020. Zareagovala na novú situáciu a úspešne preniesla svoje aktivity do on-line priestoru. Príležitosti na etablovanie investícií, možnosti obchodovania, spolupráce alebo prezentácie produktov, služieb či technológií nezanikli, ale získali novú virtuálnu formu.
 
“Reakcia SARIO na nové podmienky bola promptná a výsledky dokazujú, že aj efektívna. Tím agentúry dokázal vďaka svojej odbornosti, kompetentnosti a profesionálnej sieti kontaktov posúvať veci vpred,“ skonštatoval generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. V roku 2020 agentúra úspešne uzatvorila 15 investičných projektov, z toho až 7 s vyššou pridanou hodnotou. Uzavreté projekty majú potenciál vytvoriť takmer 2 900 nových priamych pracovných miest a sumárna výška investícií by mala dosiahnuť až 697 mil. eur. Z pohľadu sektorového zamerania sa podarilo najviac projektov uzavrieť v automobilovom (vrátane sektora elektromobility) a strojárskom priemysle. Zahraniční investori pochádzajú najmä z Európy, avšak zaznamenali sme aj viacero investičných projektov slovenských spoločností.

Slovensko je naďalej atraktívnou lokalitou pre inovatívne aj kapitálovo intenzívne investície. Uzavreté investičné projekty roka 2020 potvrdzujú trend v prospech kapitálovo náročných investícií a stabilný nárast podielu projektov s vysokou pridanou hodnotou. „Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu dokázala, že aj v kríze vie plnohodnotne napĺňať svoju misiu: akcelerovať investičný, exportný a inovatívny potenciál Slovenska. Očakávam, že konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní strategických investícií zvýši aj riadne pripravený priemyselný park väčšieho rozsahu v Rimavskej Sobote, ktorý vybuduje štát,“ doplnil podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík.

Súčasný nepriaznivý vývoj v dôsledku pandémie sa premietol aj do slovenského exportne orientovaného priemyslu. Aj tu sa však SARIO podarilo dosiahnuť dobré výsledky.

Agentúra SARIO celkovo v rámci proexportných služieb a internacionalizácie MSP v tomto roku poskytla služby pre takmer 1400 spoločností (z toho 200 zahraničných) a zorganizovala 62 podujatí.  Spoločnosti získali možnosť vzdelávať sa, spoznať aktuálne exportné príležitosti vo vybraných teritóriách, nadviazať nový obchodný kontakt prostredníctvom tzv. sourcingu a rokovať.

„Naše firmy sa nestratili ani po presune aktivít do online priestoru. Potvrdili svoj potenciál, postavenie a kvalitu, úspešne sa zapojili do dodávateľských reťazcov etablovaných investorov a presadili sa aj v silnej medzinárodnej konkurencii,“ uzavrel  Róbert Šimončič.

Agentúre SARIO sa v roku 2020 darilo napriek pandémii na poli investícií
aj v podpore prepájania slovenských firiem na rýchlo rastúce trhy vo svete. Úspešne sme sa adaptovali na nové pracovné podmienky, zrealizovali desiatky aktivít a podujatí doma aj v zahraničí, rozvíjali služby SARIO (Inovačné služby, Diverzifikačné služby, projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy) v súlade s plnením strategických cieľov agentúry.